Kāpēc ziedot domnīcai “Certus”?

Domnīca “Certus” ir platforma, kas apvieno privāto sektoru, akadēmiskos prātus un publisko sektoru, lai virzītu idejas un rekomendācijas Latvijas valsts ekonomikas attīstībai, uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un konkurētspējas palielināšanai. Ziedojums “Certus” ir ieguldījums Latvijas lietišķās pētniecības un analītiskās domas attīstībā. Pateicoties Jūsu atbalstam, idejas par ekonomikas izaugsmi tiks stiprinātas un ieviestas reālajā dzīvē.

Domnīca “Certus” pieņem naudas ziedojumus tās statūtos noteikto mērķu īstenošanai. Ziedot ir iespējams gan domnīcas darbības vispārīgajiem mērķiem, gan arī kādam no “Certus” īstenotajiem pētījumiem vai projektiem.

Kā ziedot domnīcai “Certus”?

Ar pārskaitījumu uz domnīcas “Certus” bankas kontu.

Nodibinājums “Domnīca Certus”
Reģ. Nr. 40008238456,
PVN Nr. LV40008238456.
Konta Nr. LV10AIZK0000010396932
Juridiskā adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010

Kontakti
Nodibinājums “Domnīca Certus”
Biroja adrese: Skolas iela 11, Rīga, LV-1010 Tālrunis: + 371 673 043 76

 

Domnīcai “Certus” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Valsts ieņēmumu dienesta 2015. gada 19. augusta lēmums Nr. 8.5-9/L-33220 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam “Domnīca Certus”). Līdz ar to domnīcas “Certus” ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.