Pētnieki

 • Dr. Vjačeslavs Dombrovskis

  Direktors, bijis 11.saeimas deputāts no Reformu partijas saraksta, vadījis Tautsaimniecības komisiju un Reformu partijas frakciju. Ievēlēts 12.Saeimā no partijas Vienotība saraksta. Politiskās karjeras laikā guvis ievērojamu pieredzi, strādājot valdībā – bijis Izglītības un zinātnes ministrs Valda Dombrovska valdībā, Ekonomikas ministrs Laimdotas Straujumas valdībā. Bijušais Rīgas Ekonomikas Augstskolas docents, Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS) vadošais pētnieks.

 • Dr. Daunis Auers

  Domnīcas Certus pētnieciskais direktors, Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors un LU Sociālo un Politisko Pētijumu Institūta (SPPI) vadošais pētnieks. D. Auers ir studējis Londonas Ekonomikas Augstkolā (LSE) un Londonas Universitātes Koledžā (UCL) Apvienotajā Karalistē. 2005.- 2006.gadā bijis ASV Fulbraita programmas pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā un 2014. gadā – Baltijas-Amerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne State Universitātē, Detroitā. 2015. gadā Palgrave MacMillan izdevniecībā Londonā un Ņujorkā tika izdota D.Auera grāmata “Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century” (Baltijas valstu politika un pārvaldība: Igaunija, Latvija un Lietuva 21. gadsimtā).

 • Dr. Sergejs Gubins

  Sergejs Gubins ir ieguvis doktora grādu ekonomikā VU universitātē Amsterdamā, kā arī bijis pēcdoktorantūras amatā Bocconi universitātē Milānā pirms pievienojās Certus komandai kā pētnieks. Viņš ir publicējis vairākus zinātniski pētnieciskus darbus ievērojamos transporta un pilsētas ekonomikas žurnālos par ceļu cenām, pilsētas zemes izmantošanu un informāciju tehnoloģijām transporta jomā. Sergejs Gubins ir saņēmis vairākus labāko pētījumu apbalvojumus un stipendijas, ieskaitot, Huygens stipendiju no holandiešu valdības. Papildus Sergejs darbojas kā recenzents vairākiem ekonomikas žurnāliem.

 • Dr. Aleksejs Nipers

  LLU Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks. Savas zinātnieka gaitas ir uzsācis 2004. gadā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā, vēlāk strādājis RISeBA ekonomikas un biznesa institūtā, bet kopš 2014. gada ir LLU ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks. Viņa zinātniskās intereses ir saistītas ar politikas ietekmes novērtējumu mikro un makro līmenī, īpaši bioekonomikas sektoru kontekstā. Pēdējo 7 gadu laikā A.Nipers ir vadījis vai kā vadošais pētnieks piedalījies vairāk nekā 15 zinātniskajos projektos.

 • Andrejs Jakobsons

  RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs. Ekonomista izglītību ieguvis Latvijas Universitātē un Indianas Universitātē (ASV). Strādājis par ekonomistu Pasaules Bankā, specializējoties sadarbībā ar Baltijas un Austrumeiropas valstīm. Papildus akadēmiskajam darbam sniedz konsultācijas darbaspēka tirgus un fiskālās politikas jautājumos.

 • Dr. Andris Miglavs

  Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta vadošais pētnieks.

 • Dr. Jānis Ozoliņš

  SIA „Uzņēmumu vadības ekspertu birojs” valdes priekšsēdētājs. Studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Universitātē un Misūri-Kolumbijas universitātē (University of MissouriColumbia) ASV. Sniedz vadības konsultāciju pakalpojumus galvenokārt pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumiem, kā arī piedalās pētniecības projektos. galvenās pētījumu tēmas – eS fondu atbalsta ietekmes novērtēšana un apstrādes rūpniecības apakšnozaru attīstības iespēju izpēte.

 • Dr. Irina Solovjova

  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (LU EVF) Ekonomikas un vadības institūta asociētā profesore un pētniece. galvenie pētījumu virzieni: komercbanku sistēmas stabilitātes un komercbankas drošības novērtēšanas problēma, makroekonomiskās vides ietekme uz komercbanku sistēmas stabilitāti, uzņēmumu un banku riski. I.Solovjovai ir 15 gadu pedagoģiskā pieredze, docējot 7 studiju kursus LU eVF. Divu zinātnisko monogrāfiju un vairāk nekā 30 rakstu zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos autore, piedalījusies 20 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī 10 eSF un LZP projektos.

 • Dr. Kārlis Krēsliņš

  Ventspils Augstskolas (VeA) mācību prorektors un docents, kā arī VeA Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra (UIRAC) vadošais pētnieks un direktora p.i. K. Krēsliņš ir studējis Loughborough University Apvienotajā Karalistē, kur ieguvis maģistra grādu informācijas studijās un doktora grādu (PhD). Viņš ir piedalījies ar ziņojumiem daudzās starptautiskās konferencēs, kā arī darbojies dažādos ar reģionālo attīstību, viedajām tehnoloģijām un inovācijām saistītos pētniecības projektos. Šobrīd K. Krēsliņš piedalās valsts pētījumu programmā par lauku un reģionālās ekonomikas attīstību un strādā pie vairāku publikāciju sagatavošanas.

 • Dr. Ramona Rupeika-Apoga

  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore, Finanšu katedras vadītāja, Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē. R.Rupeika-Apoga ir vairāku mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. R. RupeikaApoga ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā un Norvēğijā.

 • Sanita Meijere

  RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja, RTU doktorante. Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Inženierzinātņu un vadības fakultātē doktorantūras studiju ietvaros pēta Informācijas tehnoloģiju (IT) vadības novitātes pasaulē un labās prakses pārņemšanu Latvijā. S.Meijere docē kursus Starptautiskais bizness un Computer Lab RTU Rīgas Biznesa skolā, kur pati ieguvusi maģistra grādu Executive MBA programmā. Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē Tiesību zinātnēs, šobrīd studē maģistratūrā. Kopš 2003. gada Sanita Meijere darbojas ciešā saskarē ar IT industriju, ir strādājusi Microsoft Latvia un 4 gadus vadījusi vienas no lielākajām Latvijas IT kompānijām - DPA - filiāli gruzijā.

 • Viljams Šaubs (William Schaub)

  Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs. Māca organizāciju uzvedības modeļus bakalaura programmas studentiem un līderību un riska vadību maģistra programmas studentiem. V.Šaubs ir bijis uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājs ASV, Austrumeiropā un Tuvajos Austrumos, viņa darba pieredzē ietilpst uzņēmumu vadība, pārdošanas un riska vadība, kā arī kapitāla tirgus attīstība. V.Šaubs ir strādājis tādās kompānijās kā Merrill Lynch, Morgan Stanley, General Electric un Deutsche Bank. Latvijā V.Šaubs ir bijis Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības fonda izpilddirektors, GE Money Bank Latvia padomes priekšsēdētājs, Amerikas Tirdzniecības palātas viceprezidents, un Latvijas Starptautiskās skolas (ISL) valdes priekšsēdētājs un finansists. V.Šaubs ir ieguvis bakalaura grādu biznesa administrācijā Fērfīldas universitātē ASV un maģistra grādu biznesa administrācijā Ziemeļfloridas universitātē ASV. Viņš ir Konektikutas akreditēto grāmatvežu biedrības loceklis. 2014. gadā Šaubs bija līdzautors pētījumam par Latvijas banku sektora pašreizējo konkurētspēju un nākotnes perspektīvām.

 • Uldis Spuriņš

  Kopš 2017. gada Domnīcas Certus vadošais pētnieks. Studējis Fordhamas Universitātē (Fordham University), Dienvidu Dānijas Universitātē (Syddansk Universitet) un Latvijas Universitātē, strādājis par ekonomikas pasniedzēju City University of New York (CUNY) un Fordhamas Universitātē. Pēc atgriešanās Latvijā piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādē un sagatavojis ekonomiskos pētījumus dažādiem uzņēmumiem, valsts un nevalstiskām organizācijām. Strādājot Certus, izstrādājis ziņojumus par farmācijas, rūpniecības un IKT nozarēm.

 • Kristīne Rozīte

  Latvijas Universitātes, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta pētniece, LU doktorante Vadībzinātnes doktora studiju uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Pētnieciskās intereses ir saistītas ar informācijas tehnoloģiju lietišķo pētījumu pielietojumu iespējām uzņēmējdarbības vadībā, informācijas tehnoloģiju ietekmes vērtējumu uzņēmumu konkurētspējai. Vairāku starptautisku zinātnisku pētījumu projektu dalībniece. Ir 15 gadu pedagoģiskā pieredze, izstrādājot un docējot studiju kursus, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju lietojumu uzņēmējdarbībā.

 • Ilze Medne

  Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes docente, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta vadošā pētniece. Studējusi Latvijas Universitātē un St.Gallenas Universitātē Šveicē. Ekonomikas zinātņu doktora grādu tirgzinībās ieguvusi Latvijas Universitātē - doktora darbā pētījusi klientu apmierinātību Latvijas tūrisma tirgū. Liela pieredze tūrisma lietišķo pētījumu jomā – pētīta ārzemju tūristu patērētājuzvedība un apmierinātība Rīgā, Jūrmalā un Latvijā, kruīzu tūristu patērētājuzvedība Rīgā, kā arī Latvijas atpazīstamība un tūrisma zīmola uztvere mērķa tirgos. Daudzu zinātnisku publikāciju autore un līdzautore.

 • Aija van der Steina

  Latvijas Universitātes vadošā pētniece Aija van der Steina ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu ekonomikas zinātnes tirgvedības apakšnozarē. Pētnieces galvenie pētījumu virzieni ir: konkurētspēja tūrismā, tūrisma vietu mārketinga pārvaldība un mārketinga efektivitāte, migrācijas ietekme uz tūristu plūsmām un tūristu patērētājuzvedību, makro līmeņa mārketings. Aija van der Steina savu akadēmisko darbību īsteno sadarbojoties gan ar Latvijas tūrisma nozares dažādu sektoru uzņēmumiem un to intereses pārstāvošām organizācijām, gan reģionālām un valsts iestādēm. 2011.gadā pētniece par pētījumu īstenošanu tūrismā saņēma LR Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstu. Aija van der Steina piedalījusies vairāk kā 15 vietējos un starptautiskos zinātniskos un rūpnieciskos pētniecības projektos. Pētniece ir īstenojusi pētījumus sadarbībā ar pētniecības institūcijām Baltijā, Vācijā, Turcijā, Nīderlandē, Austrālijā. Patlaban Fulbraita programmas ietvaros tiek veikts pētījums Arizonas Valsts universitātē (ASV).

 • Marina Le Clere

  Marina Leklēra (Marina Le Clere) pasniedz finanšu analīzi un uzņēmumu vērtēšanu Rīgas Biznesa skolā (RBS) un Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā. Pirms uzsākt karjeru augstākajā izglītībā, ir strādājusi investīciju bankā Goldman, Sachs & Co. Ņurjorkā (uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas jautājumi), ASV tehnoloģiju konglomerāta Honeywell Eiropas mītnēs Prāgā un Briselē (Eiropas stratēģija un biznesa attīstības jautājumi) un citur. Ieguvusi MBA grādu vienā no pasaules vadošajām biznesa augstskolām – Starptautiskajā biznesa skolā INSEAD Francijā un bakalaura grādu Krievijas Valsts Finanšu akadēmijā.