Pārnozaru izaicinājumi

Latvijas demogrāfiskais portrets šodien un… rīt.

31 Maijs, 2017 Daunis Auers & Sergejs Gubins
Lejupielādēt ziņojumu

2016. gadā iedzīvotāju skaits Latvijā bija 1,97 miljoni, tas ir, par 700 000 (jeb par 26%) mazāk, salīdzinot ar 1990. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, kas bija 2,67 miljoni iedzīvotāju. Vidēji iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās par 74 cilvēkiem dienā.

Certus demogrāfiskās nākotnes prognoze modelē ārēju un iekšēju emigrāciju pēc pakāpenisku Latvijas ienākumu tuvināšanos turīgāko Eiropas Savienības valstu ekonomiskajiem rādītājiem un paredz, ka straujais iedzīvotāju skaita kritums 2020. gados apstāsies, iedzīvotāju skaits pakāpeniski izlīdzināsies un 2030. gadā būs nedaudz mazāks par 1,9 miljoniem.