CERTUS forums 2017

Mālpils muiža, Pils iela 6, Mālpils, 13 Oktobris, 2017
Ikgadējais CERTUS forums tradicionāli notika rudenī un šogad tas bija veltīts Latvijas ekonomikas attīstības statēģisko virzienu definēšanai.

Noteikt valsts stratēģiskās attīstības prioritātes – tas ir liels izaicinājums un, visticamāk, arī strīdu ābols. Nacionālais attīstības plāns (NAP) ar apstrādes rūpniecību kā prioritāti bija viens no mēģinājumiem.

Izvirzot prioritātes, ir jāievēro trīs pamatprincipi. Pirmais – nelikt visas olas vienā grozā. Proti, nenoteikt vienu prioritāti – jo ir pārāk liels risks kļūdīties. Gudrs investors neliek visu naudu uz vienu kārti, bet izdara vairākas investīcijas, diversificējot savus riskus. Otrais – risku līdzsvarošana. Proti, nevar nepamanīt, ka Latvijas tautsaimniecībā ir daži tradicionāli virzieni, kuros ir uzkrātas zināšanas, pieredze, iestrādes. Ir loģiski turpināt darbu pie jau sen iesāktā, vienlaicīgi saprotot, ka izrāviens tradicionālajās nozarēs, visticamāk, nenotiks. Izrāviens var notikt samērā jaunās nozarēs, bet var arī nenotikt. Jaunajiem virzieniem parasti piemīt lielāks potenciāls, bet arī risks ir augstāks. Trešais princips – reģionālo un Rīgas interešu līdzsvarošana.

Balstoties uz šiem principiem un dažādu nozaru analīzi, CERTUS saskata sešus prioritāros stratēģiskās attīstības virzienus:

1) bioekonomika;

2) apstrādes rūpniecība;

3) tranzīts;

4) IKT;

5) Rīga – savienotājpilsēta (Gateway City);

6) veselības pakalpojumu eksports.

Mums ir argumenti, lai pamatotu savu redzējumu, un mēs esam gatavi arī uzklausīt argumentus pret šo redzējumu. Mēs saprotam, ka diskusijas par prioritātēm prasīs laiku un var tikt lauzti daudzi šķēpi, taču šīs prioritātes ir jānosaka. Šā gada CERTUS forums būs sākums šim sarežģītajam kopīgajam darbam, apspriežot attīstības virzienu iespējas, izaicinājumus un mērķus.

Foto: šeit

Atrašanās vieta