Kokrūpniecība ir Latvijas eksporta stūrakmens. Kokrūpniecības produktu ārējās tirdzniecības bilance ir vispozitīvākā – 2015. gadā eksports pārsniedza importu par 1,44 mljrd. EUR. Kokrūpniecībai ir svarīga loma valsts reģionu attīstībā, kur tā ir viena no svarīgākajām apstrādes rūpniecības nozarēm. Tikai 12% kokapstrādes (C16) uzņēmumu ir izvietoti Rīgas reģionā. Kokrūpniecības attīstība ir viens no instrumentiem, kurš būtu jāizmanto lauku apdzīvotības saglabāšanai.