RSU un augstākās izglītības eksports

07 Oktobris, 2020 Uldis Spuriņš, Daunis Auers, Toms Baumanis
Lejupielādēt ziņojumu

Maijā un jūnijā veiktās RSU studentu aptaujas rezultāti norāda, ka COVID-19 ietekmi izjutuši arī viņi, lai gan, iespējams, ne tik krasi kā studenti vīrusa smagāk skartajās valstīs. Savas studijas RSU pēc tam, kad Latvijā sākās Covid-19 pandēmija, pilnībā varēja turpināt 79% no respondentiem, un tikai 1% tās bija jāpārtrauc. Vairums studentu (79%) arī nebija apsvēruši iespēju Covid-19 pandēmijas dēļ uz gadu studijas atlikt. Savukārt 72% no aptaujātajiem RSU studentiem norādīja, ka bijuši apmierināti ar to, kā Latvijā kopumā tika risināta situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, bet 63% – ar to, kā situācija risināta RSU. Protams, mācību process studentiem izmainījās, un tas parādās arī atbildēs uz aptaujas jautājumiem. Izvērtējot potenciālās bažas saistībā ar studēšanu RSU tiešsaistē Covid-19 laikā, respondenti visbiežāk atzīmēja socializēšanās trūkumu ar kursabiedriem (65%), profesorus, kuri nebija apmācīti lekciju vadīšanai tiešsaistē (49%), un motivācijas trūkumu turpināt studijas (48%), bet 7% pie iespējas norādīt citas bažas izcēla problēmas, kas saistītas ar praktisko iemaņu apgūšanu. Taču, neskatoties uz sarežģījumiem, lielākā daļa studentu norādīja, ka drīzāk (22%) vai noteikti (61%) turpinās studijas RSU nākamajā gadā arī, ja studijas turpinātos tiešsaistē. Iepriecina, ka arī kopumā daudzi studenti, ja vēlreiz meklētu studiju iespējas, izvēlētos to pašu RSU studiju programmu, kurā viņi studē šobrīd.