Biežāk uzdotie jautājumi

 • Kā radās ideja par CERTUS?

  Domnīcas idejas autors ir CERTUS valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis, kurš iepriekš savā akadēmiskajā un politiskajā darbībā fokusējies uz Latvijas ekonomiskās attīstības jautājumiem.

  Konstatējot, ka neoliberālā Washington Consensus ideja par maksimālu tirgus pašregulāciju un valsts minimālu iejaukšanos, sevi ir izsmēlusi, un saprotot, ka katra valsts ir unikāla un citu ES valstu ekonomiskās politikas kopēšana 1:1 nav Latvijai pieņemama pieeja, bija skaidrs, ka jāmeklē cits risinājums. Ilgtspējīgu attīstības risinājumu izstrādāšanai un ieviešanai nepieciešama politiski neatkarīga platforma, tāpēc tika izveidota domnīca CERTUS.

 • Kā CERTUS panāks, ka domnīcas ieteikumos ieklausīsies lēmumu pieņēmēji?

  CERTUS rekomendācijas ir balstītas uz kvalitatīviem datiem, objektīvu analīzi un racionālu argumentāciju. Domnīcas darbā piedalās profesionāļi ar kompetenci akadēmisko pētījumu veikšanā, uzņēmējdarbībā, ka arī valsts pārvaldes jomā. CERTUS izstrādātās rekomendācijas ir īstenojamas un uz rezultātiem orientētas. Sadarbībā ar plašu privātā, akadēmiskā un nevalstiskā sektora atbalstītāju un partneru loku domnīca konsekventi un ilgtermiņā strādās ne tikai pie ieteikumu gatavošanas, bet arī sekmēs to ieviešanu.

 • Kas ir CERTUS darbības jomas?

  CERTUS veic Latvijas konkurētspējai aktuālu jautājumu izpēti makroekonomiskā griezumā, definē tautsaimniecības galvenos izaicinājumus, iezīmē stratēģisko attīstības redzējumu partnerības nozarēm un veic regulāru situācijas novērtējumu šajās nozarēs (gada griezumā).

 • Vai CERTUS ir politiski neatkarīga organizācija?

  CERTUS ir Latvijā pirmā domnīca, kas veidota ar 100 % privātā finansējuma palīdzību. CERTUS nav saistīts ar kādu politisko spēku, un tam nav plānu uzsākt politisku darbību. CERTUS pamatā ir neitralitāte un objektivitāte, un jebkuras domnīcas.

 • Kas ir CERTUS veidotāji?

  CERTUS dibinātāji ir dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, akadēmiķi, pētnieki, sabiedriski aktīvi cilvēki.