Reģionu konkurētspēja. Latvijas konkurētspējas ziņojums 2019.

29 January, 2020 Daunis Auers, Uldis Spuriņš, Sergejs Gubins, Edvīns Karnītis

Sorry, this entry is only available in Latvian.