Reģionu konkurētspēja. Latvijas konkurētspējas ziņojums 2019.

29 Janvāris, 2020 Daunis Auers, Uldis Spuriņš, Sergejs Gubins, Edvīns Karnītis
Lejupielādēt ziņojumu

Teritoriālā reforma Latvijā ir bijusi viena no karstākajām tēmām 2019. gadā, un tāda tā paliks līdz

pat nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā. Līdz šim galvenā uzmanība diskusijās tika

pievērsta pašvaldību skaitam un lielumam, kā arī potenciālajiem finanšu ietaupījumiem

reorganizācijas rezultātā. Certus 2019. gada konkurētspējas ziņojumā netiek aplūkoti ar

reformu saistītie administratīvie un organizatoriskie jautājumi, bet pievērsta uzmanība

nākamajam reformas posmam – kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Latvijas reģionos.

Tādējādi reģionālā reforma piedāvā vienreizēju iespēju pārskatīt pakalpojumu sniegšanu

reģionos un radīt pamatu reģiona konkurētspējas uzlabošanai, ilgtermiņā panākot

nozīmīgu dzīves kvalitātes pieaugumu.