Pārnozaru izaicinājumi

Rūpniecības attīstības dimensijas

13 Oktobris, 2017 Uldis Spuriņš
Lejupielādēt ziņojumu

Apstrādes rūpniecības attīstība un tās nozīmīguma kāpināšana Latvijas tautsaimniecībā ir viens no Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam centrālajiem elementiem. Diemžēl kopš 2010. gada apstrādes rūpniecības īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā ir nevis palielinājies un pietuvojies 20% mērķim, bet samazinājies. Izmantojot Certus pēdējo divu gadu laikā veikto apstrādes rūpniecības apakšnozaru (kokrūpniecības, mašīnbūves un metālapstrādes, pārtikas ražošanu reprezentējošās piena apstrādes un farmācijas) analīzi, nodaļā iezīmētas nozares turpmākās izaugsmes iespējas. Pirmkārt, ir aprakstīta ārvalstu tiešo investīciju un globālo piegādes ķēžu nozīmība dažādajās apstrādes nozares apakšnozarēs. Otrkārt, ir salīdzināta situācija apstrādes rūpniecības apakšnozaru darbaspēka tirgos un novērtētas cilvēkkapitāla akumulēšanas iespējas. Treškārt, ir apkopota informācija par inovāciju potenciālu kā produktivitātes kāpināšanas avotu.