Laba nodokļu sistēma ir izaugsmi veicinoša, starptautiski konkurētspējīga, nesekmē izvairīšanos no nodokļiem, nodrošina adekvātus ieņēmumus valsts budžetā un sabiedrībā tiek uzskatīta par taisnīgu. Diemžēl Latvijas nodokļu sistēmu iepriekš minētais raksturo ļoti nelielā mērā.

Ir pienācis laiks reformēt un atjaunināt Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspēju. Pakāpeniska pārorientācija no darbaspēka nodokļiem uz nekustamā īpašuma nodokļiem, nulles uzņēmumu nodokļu režīma reinvestētajai peļņai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ieviešana, jauni stimuli pašvaldībām nolūkā piesaistīt darbavietas un investīcijas radīs pamatu atjaunotai un sīvākai ekonomiskajai izaugsmei. Pašapmierinātība un bezdarbība nav risinājums.

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2016 prezentē domnīcas redzējumu par Latvijas nodokļu politikas nākotni, par izmaiņām, kuras būtu nepieciešamas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti, un rezultātā arī vispārējo valsts ekonomikas izaugsmi.