Farmācija ir salīdzinoši komplicēta tautsaimniecības nozare ar augstu pievienotās vērtības līmeni. Latvijas valsts farmācijas rūpniecību ir identificējusi kā vienu no viedās specializācijas jomām un saskata tās potenciālu tautsaimniecības transformācijai uz augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu ražošanu. Latvijas farmācijas nozare var lepoties ar pasaules līmeņa sasniegumiem pētniecībā un starptautiski sertificētu ražošanas infrastruktūru, taču nozares potenciāls pilnībā netiek izmantots.