Par CERTUS

about_01

CERTUS ir domnīca mērķtiecīgai izaugsmei.

Mēs, CERTUS, uzskatām, ka Latvijai ir aktīvi jāstrādā pie konkurētspējas celšanas. Virzoties pa pašreizējo ceļu, Latvija nespēs pietuvoties Eiropas Savienības vidējam labklājības līmenim. Cilvēki turpinās aizbraukt labākas dzīves meklējumos, bet palicēji izjutīs pieaugošu sociālo un ekonomisko slogu. Ekonomiskā izaugsme ir vienīgais risinājums.

Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas ekonomisko izaugsmi var panākt tikai kopīgiem spēkiem. Tāpēc mēs veidojam domnīcu CERTUS, lai dialogā ar uzņēmējiem un publiskā sektora lēmumu pieņēmējiem radītu attīstības idejas, kas balstītas zināšanās un pieredzē. Idejas, kas var virzīt Latviju pa mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas attīstības principus ar pārdomātu un fokusētu valsts atbalstu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai iekšēji un ārēji.

CERTUS ir Latvijā pirmā domnīca, kas veidota ar 100 % privātā finansējuma palīdzību un apvieno teju visas vadošās Latvijas tautsaimniecības nozares — farmācijas, IT, kokrūpniecības, finanšu, lauksaimniecības un citas.

CERTUS misija

Ekonomiskā izaugsme ir risinājums, lai samazinātu nabadzību, uzlabotu veselības aprūpi un izglītību, kā arī lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos. To var sasniegt privātā, akadēmiskā un publiskā sektora stratēģiskas sadarbības rezultātā. CERTUS ir platforma šādas sadarbības nodrošināšanai.

CERTUS vīzija

Līdz 2025. gadam Latvija ir sasniegusi 90 % no Eiropas Savienības vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju.

CERTUS vērtības

  • Kompetence — tās nemitīga attīstība un pilnveidošana.
  • Ilgtspēja — spēja efektīvi atbalstīt privātā un publiskā sektora intereses ilgtermiņā.
  • Sadarbība — rekomendācijas attīstībai tiek izstrādātas atklātā dialogā starp akadēmisko, privāto un publisko sektoru.
  • Atbildība — par saviem vārdiem un darbiem

 

Certus (latīņu val.) — drošs, stingrs, apņēmīgs, noteikts.