Pārnozaru izaicinājumi

Vispārējie sabiedrības politiskās un ekonomiskās attīstības jautājumi, kas ietekmē Latvijas starptautisko konkurētspēju. Valsts politisko un ekonomisko aktivitāšu analīze un vērtējums.